Logo Stella Barnhälsa Göteborg svart

Sekretesspolicy

Nedan är infomation om hur Stella barnhälsa samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Stella barnhälsa AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid frågor kring detta maila kontakt@stellabarnhalsa.se

stellabarnhalsa.se används för information och marknadsföring kring företaget Stella barnhälsa AB 

Vid mail eller telefonkontakt med Stella barnhälsa samlar vi in namn, telefonnummer och mailadress samt de uppgifter som den som kontaktar oss förser oss med. Uppgifter om hälsa sparas enbart i det journalsystem vi använder enligt patientsäkerhetslagen.Kontakt med oss för bokning av behandling och utredning skall alltid ske via vårt journalsystem. Se separat sekretesspolicy för patienter. 

När Stella barnhälsa behandlar personuppgifter är den rättsliga grunden för att fullfölja ett avtal med den som kontaktat oss, samt för att uppfylla kraven enligt lag. Ibland kan behandling av personuppgifter ske efter att du samtyckt till behandlingen.

Stella barnhälsa skyddar våra användare genom organisatoriska skyddsåtgärder (såsom antivirusprogram, krypterade nätverk och uppdaterade program) och säkerhetsrutiner för detta kontrolleras kontinuerligt. 

Stella barnhälsa kan ha skyldighet enligt lag att överföra uppgifter till myndigheter. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av offentlighets-  och sekretesslagen (2009:400).

Personuppgifter sparas under den tiden det är nödvändigt för kommunikation eller pågående avtal samt enligt övriga lagstadgade lagringstider t.ex. vad gäller redovisningskrav  Efter detta tas all information bort. 

Användaren har rätt att få veta vilka personuppgifter som samlats in, samt få en sammanställning av uppgifterna. Användaren kan begära att rätta felaktiga uppgifter. 

Användaren har rätt att få personuppgifterna som är sparade raderade när de inte längre behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.