Logo Stella Barnhälsa Göteborg svart

Stella Barnhälsa

vård och utbildning för barnets bästa

för barn, ungdomar och familjer

Stella barnhälsa är en mottagning för barn och familjer i behov av hjälp vid psykisk ohälsa och svårigheter i vardagen. Mottagningen är belägen i Jonsereds fabriker strax utanför Göteborg. Vi erbjuder också utbildningar och föreläsningar för att sprida kunskap om barns psykiska hälsa och mående till vårdnadshavare, vårdpersonal, skolpersonal och andra som är nära barn och ungdomar i sin vardag. 

Vi tror på att ha en helhetssyn på barnet, familjen och miljöerna barnen vistas i för att förstå vilka behov som finns och vilken hjälp som behövs. Att arbeta förebyggande är viktigt för oss.

 

Boka tid till bedömningssamtal hos psykolog här:

Vad vi erbjuder

Behandling och samtalsstöd

Neuropsykiatrisk utredning

Läkemedels-behandling
(ADHD)

Föreläsningar

För föräldrar

För skolpersonal

Varför välja oss?

Vi på Stella barnhälsa har genom många års erfarenhet byggt upp en bred förståelse för psykisk ohälsa hos barn och unga. Vi tror på att se människan ur flera perspektiv och har därför knutit flera professioner till mottagningen. Genom kompetensen i vårt team kan vi ha ett lyhört och flexibelt förhållningssätt som är en förutsättning för att möta behoven hos den som kommer till oss, oavsett om det är för behandling, utredning eller utbildning. 

Vi samarbetar med:

Barnrättsorganisationen Porrfri barndom

Logopedpraktiken Göteborg

Göteborgs Högre Samskola

Bild lånad med tillåtelse av Hantverkslokaler i Göteborg AB