Logo Stella Barnhälsa Göteborg svart

Om oss

Med Stella barnhälsa har vi skapat en plats för barn, ungdomar och familjer att få hjälp och stöd vid psykisk ohälsa eller svårigheter i vardagen. Alla barn ska få må bra och lyckas utifrån sina förutsättningar. 

Vi vill kunna finnas vid barnet och familjens sida, från tidiga insatser, till dess att behovet inte längre kvarstår. Samarbete med andra viktiga vuxna kring barnet, som skola eller andra vårdplatser, ser vi som en självklarhet.  

Ett av våra mål är att samla så många kompetenser som möjligt under samma tak och erbjuda det vi tror behövs, på en och samma plats. 

Förutom vår kliniska verksamhet, arbetar vi med utbildning och att sprida information om ämnen som rör barns psykiska hälsa och svårigheter som kan finnas i deras vardag. Vi riktar oss till föräldrar, skolpersonal, vårdcentraler, socialtjänst, idrottsföreningar… ja, till alla som arbetar, eller är nära barn och ungdomar. Genom att bidra till ökad kunskap och förståelse kan vi hjälpa till i ett tidigt skede vilket är enormt viktigt i ett barns liv.

Bild lånad med tillåtelse av Hantverkslokaler i Göteborg AB

Vi som arbetar på Stella Barnhälsa har tillsammans många års erfarenhet från bland annat barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin, samt av arbete med elevhälsa i skolan. Genom Stella barnhälsa vill vi nu dela med oss av den kunskap och de erfarenheter som vi har.

Vilka är vi:

Christine Werner

barnläkare, VD och delägare

Jag är leg läkare och specialist i Barn och ungdomsmedicin. De senaste tio åren har jag främst arbetat i öppenvård på barnmedicinska mottagningar, gjort neuropsykiatriska utredningar och arbetat som skolläkare. Här har jag träffat många barn som av olika fysiska och psykiska anledningar inte mår bra och sett hur tidiga insatser till barn och föräldrar gör skillnad.

Jag läser nu också grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning och ser fram emot att få lägga till det som en del i min kontakt med patienter framöver. 

Jag tar uppdrag som skolläkare för Stella barnhälsa och är just nu skolläkare på Samskolan i Göteborg. Dessutom sitter jag med i advisory board på barnrättsorganisationen Porrfri barndom. 

Isabelle Palmborg

legitimerad psykolog och delägare

Som psykolog gjorde jag mina första år i yrket inom Barn- och ungdomspsykiatrin där jag mötte barn, ungdomar och familjer enskilt eller i grupp. Under dessa år fick jag kunskap och erfarenhet av att behandla olika typer av psykiska svårigheter, att göra neuropsykiatriska utredningar och att samverka med skola och socialtjänst. 

I början av 2022 släpptes boken ”Modig – boken för dig som vill våga mer!” som jag skrivit tillsammans med psykolog Kristina Paidar. Boken riktar sig till barn i mellanstadieåldern med oro, ångest eller rädslor.Annika Wass

legitimerad Psykolog

Jag är legitimerad psykolog sedan 2002 och har lång erfarenhet av arbete med psykologisk behandling, föräldrastöd samt neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har erfarenhet av att möta olika former och svårighetsgrad av psykisk ohälsa och då jag har kunskap inom flera terapiformer kan jag anpassa behandlingen efter behov. Jag har även flera års erfarenhet inom elevhälsan, där jag arbetat med förebyggande och hälsofrämjande insatser, handledning och konsultation av arbetslag samt utredningar av målgruppstillhörighet. Jag har även lång erfarenhet av att arbeta med samverkan mellan olika vårdinstanser. 


Sara Röjås

Barnpsykiater

Jag är specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri och har arbetat mycket med medicinsk behandling vid neuropsykiatri, men också andra psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar. Tidigare har jag arbetat som specialistläkare och vårdenhetsöverläkare på en barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning tillhörande Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag är också utbildad KBT terapeut(steg-1). 

 

 

 

 

 

Sara Lisell specialistsjuksköterska på Stella Barnhälsa

Sara Lisell

specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdomar

Jag har 20 års erfarenhet som barnsjuksköterska inom både slutenvård och öppenvård. De senaste sju åren har jag arbetat på en barnmedicinsk mottagning och inom skolhälsovården. Här har jag kommit i kontakt med många barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter, och många som lider av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Jag är utbildad kursledare inom STRATEGI-föräldrautbildning om ADHD.

 
Ulrika Apelquist

Medicinsk sekreterare

Jag är utbildad medicinsk sekreterare och arbetar några timmar i veckan på Stella barnhälsa med att skriva journalanteckningar baserat på diktat. Jag arbetar på distans från Halmstad där jag bor med min familj. Då jag även är förskollärare är mitt huvudsakliga arbete som förskollärare i en förskoleklass på en F-3 skola i Halmstad.


Anna Ahlqwist fysioterapeut på Stella Barnhälsa

Anna Ahlqwist

legitimerad fysioterapeut

Jag är legitimerad fysioterapeut och tar hand om barn och ungdomar som behöver olika former av fysioterapi. Jag har lång erfarenhet med hög kompetens inom behandling av smärta från rygg och nacke. Även behandling av motion- och idrottsskador samt andra besvär från leder och muskler samt huvudvärk. Jag är specialist inom ortopedisk manuell terapi (OMT) samt inom området pediatrik (barn och ungdom). Jag ingår i ett forskarteam inom området smärta och skriver på min avhandling om unga med ryggsmärta.

 

 

 

Kontakta oss om du är intresserad av utbildning eller föreläsningar, så hör vi av oss!

Våra värderingar:

Stjärna Stella Barnhälsa grön

Vi tror på alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. 

Stjärna Stella Barnhälsa grön

Vi vill vara en tillgänglig, lyhörd, engagerad och personlig mottagning som fokuserar på de behov som de som söker hos oss har. Vi vill vara en förstärkning och ett komplement till den vård för lätt till måttlig psykisk ohälsa som finns idag. Med vår breda kompetens och flera yrkeskategorier på samma ställe, erbjuder vi ett helhetstänk kring barn, ungdom och familj vilket vi tror mycket på.

Stjärna Stella Barnhälsa grön

Vår mottagningsverksamhet bygger på personalens kompetens, engagemang och intresse för sitt arbete både mot patientgruppen och i att forma själva verksamheten.

Stjärna Stella Barnhälsa grön

Vi vill vara en arbetsplats att trivas och utvecklas på över tid. Varje individ ska utifrån sina förutsättningar tillsammans med verksamhetens behov kunna påverka sin arbetssituation. Vi satsar på  utbildning och utveckling, för individen och gruppen. Tid för reflektion och handledning är obligatorisk del av vår vardag. Fysisk aktivitet på arbetstid är en självklarhet för oss, liksom andra återkommande hälsofrämjande aktiviteter. 

Vi har idag inget avtal med Västra Götalandsregionen för vår verksamhet, något som skulle göra vården för varje patient gratis. Vi hoppas att det ska ändras framöver och arbetar på lösningar under tiden. Tills vidare betalar Ni som vårdnadshavare för besök, behandling och utredning hos oss.