Logo Stella Barnhälsa Göteborg svart

Vad vi erbjuder

Behandling och samtalsstöd

Behöver ditt barn någon att prata med? Eller vill du få stöd i att hantera svårigheter eller utvecklas i din föräldraroll? Hos oss kan barn, ungdomar och föräldrar (vårdnadshavare) träffa en psykolog för behandling eller samtalsstöd.

Barn eller ungdomar kan gå i behandling när de behöver hjälp att hantera någon form av psykisk ohälsa, som till exempel återkommande ångest eller oro, fobier, nedstämdhet eller depression. Samtalen kan också fokusera på annat som är aktuellt i personens liv, som till exempel problem i relationer, att få en större förståelse för sina neuropsykiatriska svårigheter, att förstå hur man påverkats av att ha varit med om olika händelser eller att hantera olika tankar och känslor. 

Föräldrar är också välkomna att själva gå i samtal hos oss. Vanliga teman är då hur man kan stötta sitt barn som har någon form av svårigheter, att hantera problem som uppstår i vardagen, att hantera sina egna känslor och tankar i sitt föräldraskap och att arbeta med hur man vill utvecklas som förälder. 

BOKA TID TILL BEDÖMNINGSSAMTAL HOS PSYKOLOG:

Observera att avbokningar behöver ske senaste 24 timmar innan bokad tid. Senare avbokningar debiteras till fullpris. För att avboka, ring: 076-0073329 och tala in ett meddelande. Tiden kan även avbokas via bokningssidan. 

En samtalsbehandling börjar alltid med en bedömningsfas. Då samlar psykologen in information från ditt barn/ungdom och från er/dig som förälder för att kartlägga barnets mående och eventuella svårigheter, tidigare upplevelser och nuvarande livssituation. Ibland får ditt barn eller du själv fylla i skattningsskalor som hjälp i bedömningen.

Bedömningsfasen brukar ta ca tre besök och mynna ut i att psykologen sammanfattar vad ni har talat om och återger en första bedömning av problematiken och vad ni skulle vara hjälpta av. Om det bedöms att ni skulle vara hjälpta av något som vi på Stella barnhälsa kan erbjuda (som behandling, föräldrastöd eller neuropsykiatrisk utredning), föreslås en plan för det. Om bedömningen är att ni skulle vara bättre hjälpta någon annanstans kommer ni få rekommendationer på vart ni kan vända er.

Hur länge man har kontakt med mottagningen varierar beroende på behov, problematikens svårighetsgrad och era önskemål. Det kan ofta vara bra att sätta upp flera tider på en gång för att få ut så mycket av en behandling som möjligt och för att det inte ska gå för lång tid mellan samtalen. Ibland är det mest hjälpsamt att träffas mer intensivt när svårigheterna är som värst för att sedan boka besök efter behov.

Samtalens upplägg blir ofta en kombination av att psykologen träffar barn och föräldrar, tillsammans eller enskilt. Generellt kan sägas att ju yngre barnet är, desto mer brukar fokus vara att arbeta med föräldrarna för att de ska kunna stötta sitt barn och göra förändringar som påverkar barnet positivt. Ibland kan vi föreslå att någon annan av oss också involveras i behandlingen, till exempel att en annan psykolog träffar er föräldrar för en egen kontakt eller att barnet träffar vår fysioterapeut som en del i behandlingen.

Om det finns en önskan att involvera eller hämta in information från till exempel skolan, kan vi tala om hur en sådan kontakt skulle kunna se ut. Vi är måna om att ni som familj ska känna er sedda och trygga hos oss och att behandlingens utformning alltid har barnets bästa i fokus.

Ibland kan vi vid behov erbjuda samtal digitalt, framförallt vid föräldrastöd. Ibland kan det också vara ett alternativ för ungdomar, men då brukar behandlaren vilja ha träffat ungdomen först för att skapa kontakt och för att bedöma om video- eller telefonsamtal är lämpligt i det enskilda fallet.

Om barnets eller ungdomens problematik gör det svårt för personen att komma till mottagningen, kan vi träffa er i hemmet. Det är den behandlare som ni har kontakt med som bedömer om det är aktuellt i ert fall.  

Ett enskilt besök (ca 45 minuter) kostar 1250 kr.

Priset för tre besök på mottagningen är 3300 kr (d.v.s. 1100 kr per besök).
Detta rekommenderas om man tar kontakt med oss för första gången, då det brukar behövas minst tre besök för en första bedömning. Det kan också vara ett alternativ vid behandling, eftersom man kan räkna med att det då behövs flera besök.

Vid hembesök betalas dubbelt pris, d.v.s. 2500 kr. 

Betalningen görs lättast via Swish i slutet av besöket, men kan också göras via faktura.