Logo Stella Barnhälsa Göteborg svart

Vad vi erbjuder

Föreläsningar

Ingen kan ha missat alla alarmerande rapporter om att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar och om köer i vården som gör lidandet än värre. Enligt siffror från 2022 har nästan 2 barn per klass kontakt med barnpsykiatrin. Psykisk ohälsa och suicid är idag ett allvarligt folkhälsoproblem.

Att ha ett barn eller ungdom i sin närhet som inte mår bra, drabbar hela familjen. Många familjer får kämpa för att få ihop vardagen och tyvärr leder svårigheterna till att många vårdnadshavare själva blir sjukskrivna. På en arbetsplats kan finnas många anställda som är närstående till barn som inte mår bra och som kämpar med att stötta sitt barn på bästa sätt. 

Med mer kunskap om psykisk ohälsa kan vi alla hjälpas åt att förstå barnens svårigheter och tidigt sätta in rätt hjälp. Mer kunskap ger också ökad förståelse för hur någon som kämpar med psykisk ohälsa i familjen kan ha det och hur man kan vara en stöttande medmänniska och en förstående arbetsplats. På så sätt kan vi minska stressen för de här familjerna och visa att det inte är tabu att prata om.

Gör en insats för er arbetsplats och boka oss för en föreläsning – för barn och ungas välmående, för era anställdas välmående och gör samtidigt en viktigt samhällsinsats.

Föreläser från Stella barnhälsa gör barnläkare och psykolog.

Föreläsningar till er som träffar barn och ungdomar

Vi erbjuder också föreläsningar och utbildningar för er som träffar barn och ungdomar i ert arbete, till exempel inom vården, skola eller föreningar. 

Innehållet kan handla om psykisk ohälsa, psykosomatiska symtom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – allt utifrån era behov av fortbildning. I våra föreläsningar och utbildningar utgår vi ifrån realistiska, men konstruerade fall, för att ge exempel på hur kunskapen konkret kan användas. 

Upplägget av föreläsningar och utbildningar görs tillsammans med er avseende tid, innehåll och plats.


Exempel på ämnen vi gärna föreläser om:

En föreläsning om hur vi kan förstå psykosomatiska symtom hos barn och ungdomar. 

Vi har fokus på barn som med kroppsliga symtom visar att de inte mår bra, och som successivt får ökad skolfrånvaro.

Hur ser vi tidigt barn som mår dåligt och vad har vi för handlingsplan? Vem gör vad? Hur stöttar vi föräldrar och får ett gemensamt fokus och plan för att hitta en fungerande vardag för barnet i skola och hemma? Vad händer egentligen vid psykosomatiska symtom och vad kan bli hjälpsamma sätt att hantera det?

Vi riktar in oss på det konkreta mötet med barnet, hur bemöta och stötta? Hur kan barnen öka sin funktion, ibland även med kvarvarande smärta? Vad kan vi förvänta oss av andra aktörer runt barnet? Vad har vi för plan med vårdnadshavarna och vad behöver de för insatser?

 

Föreläser gör barnläkare Christine Werner och psykolog Isabelle Palmborg, samt fysioterapeut Anna Ahlqwist.


För skolsköterskor och hela elevhälsoteam.  

För distriktsläkare, sjuksköterskor och andra i primärvården som möter barn och ungdomar. 

Barn som har neuropsykiatriska svårigheter har högre risk för samsjuklighet. Och innan svårigheterna är kartlagda kan barnet få andra symtom som gör att de söker sig till vården. Symtom som kan vara kopplade till neuropsykiatrisk problematik som vi behöver veta om och förstå. Vad är viktigt att ta reda på i samtalet och mötet med barnet och familjen?  Vad ska vi reagera extra på? När är det dags att remittera för utredning?

ESSENCE är viktigt att ha koll på för dig som arbetar på BVC. Att tidigt förstå och utreda barn med neuropsykiatriska svårigheter är viktigt, eftersom tidiga insatser och anpassningar kan innebära en skyddande faktor för  samsjuklighet. Så vad ska vi specifikt hålla extra koll på hos barnet och i det föräldrar berättar? Hur och när följer vi upp? 

Föreläsning med barnläkare Christine Werner.

För distriktsläkare.

Arbetar du som skolsköterska? Då möter du troligen många barn med olika psykiska besvär i varierande svårighetsgrad. 

Hur kan vi förstå barn eller ungdomar med psykisk ohälsa? Vad kan och ska vi i skolan göra? Hur kan vi bemöta barnet på ett sätt som blir hjälpsamt?

Föreläsningen kan utformas och läggas upp efter vad just ni vill  fördjupa er i. 

Föreläsningen ges av barnläkare Christine Werner, men kan även ges tillsammans med psykolog Isabelle Palmborg och/eller fysioterapeut Anna Ahlqwist för att få med fördjupade kunskaper inom fler perspektiv. 

För skolsköterskor eller till helt elevhälsoteam.

Har ni andra önskemål?  Hör av er så utformar vi en utbildning eller föreläsning efter era behov! 

Offert skickas vid förfrågan.