Logo Stella Barnhälsa Göteborg svart

Vad vi erbjuder

För personal inom skolan

Skolläkare eller skolpsykolog

På Stella barnhälsa erbjuder möjligheten att anlita oss för uppdrag inom Er elevhälsa. Vi har läkare som är specialister inom barnmedicin och barnpsykiatri samt psykolog med mångårig erfarenhet att arbete inom elevhälsa.

Handledning till elevhälsoteam

Behöver ni handledning i ert elevhälsoarbete? Kanske behöver ni någon som ni kan diskutera komplexa fall med? Eller för att stötta ert arbete, hjälpa till att reda ut vem som gör vad och hur ni ska gå vidare?

Vår barnläkare Christine Werner erbjuder handledning till skolsköterskor och elevhälsoteam. Christine har många års erfarenhet som skolläkare i olika kommuner och av arbete med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska svårigheter.

Välkommen att kontakta oss för mer information!